Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
Title image

Վերափոխելով ստարտափ համայնքը ծաղկուն էկոհամակարգի

2013-2015թթ-ից «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը իրականացրել է Նորարարության համաֆինանսավորվող դրամաշներհների մրցույթներ Համաշխարհային բանկի «Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության» վարկային ծրագրի շրջանակում: Մրցույթի նպատակն էր աջակցել ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում գործող ընկերություններին նոր ապրանքների և ծառայությունների մշակման, ինչպես նաև ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների տարբեր գործընթացներում ներդրման, ադապտացման, բարելավման և/կամ զարգացման համար: Դրամաշնորհային գումարը յուրաքանչյուր նախաձեռնության համար կազմում էր նվազագույնը 10,000 ԱՄՆ դոլար և առավելագույնը՝ 50,000 ԱՄՆ դոլար։

2019-2021թթ-ին «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածք»-ի ծրագրի ներքո իրականացնում է Նորարարության զարգացման (IMG) և Մարզային համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների (RMG) մրցույթներ։ «Համաֆինանսավորվող դրամաշնորհներ» ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանում և մարզերում գործող ընկերություններին՝ զարգացնել իրենց նորարարական և տեխնոլոգիական արտադրանքներն ու լուծումները, ինչպես նաև ուղղորդել դրանք` ի նպաստ տնտեսության ավանդական ճյուղերի առաջխաղացման։

ՀԲ IMG ծրագիր + -

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանև Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Համաֆինանսավորվող դրամաշնորհներ»-ի ծրագրի շրջանակում իրականացնում է Նորարարության զարգացման դրամաշնորհների մրցույթ։

Դրամաշնորհային ծրագրի նպատակն է աջակցել ընկերություններին՝ զարգացնել իրենց նորարարական և տեխնոլոգիական արտադրանքներն ու լուծումները,  ինչպես նաև ուղղորդել դրանք` ի նպաստ տնտեսության ավանդական ճյուղերի առաջխաղացման։

Դրամաշնորհային մրցույթի այս փուլում հատկապես կարևորվում են Տեղեկատվական և Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի այնպիսի ուղղություններում նորարարական լուծումներ առաջարկող հայտերը, ինչպիսիք են՝ ճարտարագիտությունը (ավտոմատացված համակարգեր, սարքաշինություն), նյութագիտությունը, կիբեռանվտանգությունը, արհեստական բանականությունը։

Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում ընտրված մասնակիցները հնարավորություն են ստանում աշխատել նաև փորձառու մենթորների հետ, որոնց աջակցությամբ ստանում են ծրագրերի ներկայացման, ֆինանսներ և ներդրումներ, միջազգային պատվիրատուներ և գործընկերներ ներգրավելու հմտություններ։

Դրամաշնորհային ծրագրով տրամադրվող համաֆինանսավորման գումարը կարող է լինել 5.000.000 ՀՀ դրամից  մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ։

Նորարարության զարգացման համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների դեպքում (երբ ընկերությունը տեղակայված է Երևանում կամ Երևանից մինչև 50 կմ հեռավորությամբ)՝ ծրագրի ներկայացված բյուջեի 50%-ի չափով։ Ծրագրի առավելագույն տևողությունը՝ 1 տարի է:

ՀԲ RMG ծրագիր + -

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Համաֆինանսավորվող դրամաշնորհներ»-ի ծրագրի շրջանակում իրականացնում է Նորարարության զարգացման դրամաշնորհների մրցույթ։

Դրամաշնորհային ծրագրի նպատակն է աջակցել մարզերում գործող ընկերություններին՝ զարգացնել իրենց նորարարական և տեխնոլոգիական արտադրանքներն ու լուծումները,  ինչպես նաև ուղղորդել դրանք` ի նպաստ տնտեսության ավանդական ճյուղերի առաջխաղացման։

Դրամաշնորհային մրցույթի այս փուլում հատկապես կարևորվում են Տեղեկատվական և Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի այնպիսի ուղղություններում նորարարական լուծումներ առաջարկող հայտերը, ինչպիսիք են՝ ճարտարագիտությունը (ավտոմատացված համակարգեր, սարքաշինություն), նյութագիտությունը, կիբեռանվտանգությունը, արհեստական բանականությունը։

Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում ընտրված մասնակիցները հնարավորություն են ստանում աշխատել նաև փորձառու մենթորների հետ, որոնց աջակցությամբ ստանում են ծրագրերի ներկայացման, ֆինանսներ և ներդրումներ, միջազգային պատվիրատուներ և գործընկերներ ներգրավելու հմտություններ։

Դրամաշնորհային ծրագրով տրամադրվող համաֆինանսավորման գումարը կարող է լինել 5.000.000 ՀՀ դրամից  մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ։

Մարզային համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների դեպքում (երբ ընկերությունը տեղակայված է Երևանից առնվազն 50 կմ հեռու)՝ ծրագրի ներկայացված բյուջեի 85%-ի չափով։ Ծրագրի առավելագույն տևողությունը՝ 1 տարի է:

2017-2018թթ-ին «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ծրագիրը, որը համաֆինանսավորվում է Եվրամիության, ինչպես նաև Գերմանիայի դաշնային հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության կողմից և իրականացվում է ԳՄՀԸ (GIZ)  «Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավայի Կովկասում» ծրագրի  շրջանակում, «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի (ՁԻՀ) հետ համագործակցությամբ հայտարարեց Գիտական և տեխնոլոգիական ձեռներեցության (STEP) և Նորարարություններին ուղղված համաֆինանսավորվող դրամաշնորհային (IMG) մրցույթները։ Դրամաշնորհային երկու ծրագրերն էլ նախատեսված էին տեխնիկական ուղղվածության ՓՄՁ-ների և ծրագրերի համար։ Երկու փուլից բաղկացած դրամաշնորհային վերոնշյալ երկու ծրագրերին ընդհանուր առմամբ մասնակցել է 34 ընկերություն, որոնց տրամադրվել է մինչև 50.000 եվրո և 15.000 եվրո ֆինանսավորում՝ 12 ամիսների համար։

ԵՄ-ԳՄՀԸ IMG ծրագիր + -

Նորարարությանն ուղղված համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների մրցույթի շրջանակում 2017-2019թթ-ի ընթացքում հատկացվել է 18 դրամաշնորհ` 30.000 մինչև 50.000 եվրոյի չափով՝ նախատեսված առավելագույնը 12 ամիս տևողությամբ ծրագրերի համար:

Ծրագիրը նպատակ էր հետապնդում խթանել տեխնոլոգիաների յուրացման ընթացքն ու գիտական հետազոտությունների արդյունքների առևտրայնացումը, ինչպես նաև խրախուսել համագործակցություն գիտության և մասնավոր հատվածի, հատկապես հայաստանյան ՓՄՁ-ների միջև:

Մրցույթը դրամաշնորհառուներին աջակցել է նաև իրականացնելով հետևյալ գործունեությունը.

  • նախնական ֆինանսավորման հատկացում՝ համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված սկսնակ ընկերություններին,
  • մենթորություն, կապերի հաստատման հնարավորություններ, օգտագործողների պահանջների վրա հիմնված նորարարությունների առևտրայնացման ռազմավարությունների մասնագիտական վերլուծություններ և գործարարության զարգացում,
  • կապեր՝ պոտենցիալ ներդրողների հետ:

Մրցույթին կարող էին մասնակցել հայաստանյան ընկերությունները, որոնք ունեին տեխնոլոգիական ուղղվածություն և համապատասխան փորձ, օրինակ` ճարտարագիտության, մաքուր տեխնոլոգիաների, կենսատեխնոլոգիաների ոլորտում, առնվազն մեկ տարի գրանցված էին Հայաստանի Հանրապետությունում և ի վիճակի էին ապահովել անհրաժեշտ համաֆինանսավորումը:

ԵՄ-ԳՄՀԸ STEP ծրագիր + -

Ծրագիրը նպատակ ուներ զարկ տալ ձեռներեցությանը և նորարարական տեխնոլոգիաների վրա հիմնված գաղափարների առաջխաղացմանը դեպի շուկա: Ծրագրի ընդհանուր նպատակն էր օգնել սկսնակ թիմերին, նորարարներին, գիտնականներին, ինժեներներին, հետազոտողներին և ձեռներեցներին ներկայացնել իրենց նորարարական ապրանքները շուկայում, ստեղծել նոր վենչուրային ձեռնարկություններ, և աջակցել նորարարությանն ու ձեռներեցությանը Հայաստանում:

Մրցույթին կարող էին մասնակցել 2-3 հոգուց բաղկացած սկսնակ թիմեր, ովքեր պատրաստ էին բարձր տեխնոլոգիական հիմք ունեցող գաղափարներ զարգացնել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ինժեներությունը, մաքուր տեխնոլոգիաները, կենսատեխնոլոգիաները: Բոլոր դիմորդները, ներառյալ դիմող թիմի բոլոր անդամները, պետք է լինեին ՀՀ քաղաքացիներ կամ ունենային մշտական բնակություն Հայաստանում և դիմումի ներկայացման պահին պետք է բնակվեին Հայաստանում:

Մրցույթը դրամաշնորհառուներին աջակցել է նաև իրականացնելով հետևյալ գործունեությունը՝

  • նախնական ֆինանսավորման հատկացում՝ համաֆինանսավորվող դրամաշնորհների մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված սկսնակ ընկերություններին,
  • մենթորություն, կապերի հաստատման հնարավորություններ, օգտագործողների պահանջների վրա հիմնված նորարարությունների առևտրայնացման ռազմավարությունների մասնագիտական վերլուծություններ և գործարարության զարգացում,
  • կապեր՝ պոտենցիալ ներդրողների հետ:

2017-2018թթ-ի ժամանակահատվածում տրամադրվել են մինչև 10 դրամաշնորհ՝ յուրաքանչյուրը մինչև 15,000 եվրո արժողությամբ և առավելագույնը՝ 12 ամիս տևողությամբ: Հայտարարվի 2 մրցութային շրջան: Յուրաքանչյուր ծրագիր պարտավորվում էր համաֆինանսավորել դրամաշնորհի արժողության 5%-ի չափով: Մրցույթի նպատակն էր աջակցել բարձր տեխնոլոգիական ուղղվածություն ունեցող ծրագրերին, հետևաբար դիմումները չպետք է ունենան վեբ հավելվածների և հարթակների ստեղծման ուղղվածություններ, ինչպիսիք են էլեկտրոնային առևտուրը և էլեկտրոնային այլ ծառայությունների հարթակները, բիզնեսի ընթացքի ավտոմատացման լուծումները, բջջային հավելվածներն ու ծառայությունները: